Uşaqlarda autizm səbəbləri.

Uşaqlarda autizmin səbəbləri. CDC (Xəstəlik kontrol və qorunma mərkəzi) 2014'ci il məlumatına görə ABŞ'da hər 68 uşaqdan birində (yüngül,...

Uşaqlar və balıq yağı

Bir çoxumuz uşaqlarımıza balıq yağı veririk, amma nə vaxt, nə qədər, hansı texnalogiyaya ilə hazırlanmış və hansı tərkibdə balıq yağı...

Uşaqlarda yuxu rejimi.

Uşaqlarda yuxu rejimində olan problemlər: Amerika pediatriya akademiyasının son məsləhətleri. Yeni dünyaya gələn körpələr gecə 3 saatı...